Kalisz, ul. Stawiszyńska 2   sanktuarium@jezuicikalisz.pl  62 768 24 31 (w godz. 09.00- 16.00); kustosz Sanktuarium - tel. 62 768 24 50

Grupy i wspólnoty /

Spotkania Małżeńskie

https://medytujslowo.pl